Vi inreder ert Zoom integrator

Öka nyttan med tekniken
med hjälp av rätt sorts tjänster
före, under och efter mötet

Vi är inte bara en teknikleverantör, vi levererar alla typer av tjänster som gör att våra kunder kan dra full nytta av sin teknikinvestering.

Zoom Room

Dags att installera teknik i ert Zoom integrator? Vi har erfarenheten och kunnandet att planera och installera teknik i Zoom integrator. Vi servar och underhåller aller teknik som används i ert Zoom integrator. Vi ser till att ni alltid har den senaste och bästa tekniken så att era Zoom möten kan hållas utan avbrott. Vi är Zoom Integrator partner vilket innebär att vi alltid har den senaste informationen och kunskapen om Zoom integrator.

En helhetspartner

Vi lever upp till vår affärsidé genom att marknadsföra, sälja och installera kundanpassade applikationer innehållande avancerade och användarvänliga lösningar för möten, samarbeten, konferens och presentation och tar ansvar för hela värdekedjan hos Er som kund Allt från:

 • Projektering
 • Upphandling
 • Installation
 • Programmering
 • Service och Underhåll
 • Utbildning
 • Finansiering

Rätt AV teknik som fungerar skapar den förutsättningar trevligare möten och professionella presentationen. Av teknik ska vara och ha:

 • Bra bild
 • Rent ljud
 • Videokonferens som fungerar smärtfritt
 • Telefonkonferens
 • Delning av information
 • Livestreaming

Videomötestjänst såsom Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom