Mötesrum som tjänst

Servicekostnaden ingår

Vi garanterar att ni har fungerande utrustning under hela avtalsperioden med en servicenivå som passar er.

Uppgradera vid behov

Ni kan när som helst under perioden byta ut och uppgradera efter behov.

Förläng eller lämna tillbaka

När avtalsperioden löper ut kan ni välja mellan att behålla  utrustningen genom att förlänga avtalet, eller att återlämna utrustningen.

Lätt att budgetera

Allt på en faktura, lättöverskådligt och tydligt. Soliditiet och likviditet påverkas ej.