Tjänster

TJÄNSTER

Öka nyttan med tekniken 
med hjälp av rätt sorts tjänster  
före, under och efter mötet

Vi är inte bara en teknikleverantör, vi levererar alla typer av tjänster som gör att våra kunder kan dra full nytta av sin teknikinvestering.

Kontakta oss!

Vårt Arbetsätt

Forecom arbetar enligt beprövade rutiner när vi levererar en komplett lösning. Målsättningen är att ni skall få en lösning där vi utgår ifrån er organisation och de arbetssätt som finns etablerade.


1. Identifiering Vi startar med en nulägesanalys av er tekniska miljö, genomgång av policydokument samt skickar ut en medarbetarenkät. Efter att vi analyserat den samlade bilden lämnar vi en rapport med våra slutsatser och rekommendationer.
2. Utformning Vi tar fram ett lösningsförslag som möter era behov utifrån den information vi samlat på oss. Allt vi föreslår utgår ifrån konkreta fakta om er verksamhet.
3. Utrullning När vi väl enats om en lösning så tar våra erfarna projektledare och tekniker över ansvaret för att tillsammans med er planera och genomföra installation av den tekniska lösningen samt utbildning av personal.
4. Underhåll & Service när leveransen är godkänd så tar vår service & supportavdelning över ansvaret för drift och underhåll samt supporten till era användare eller som 2nd line till er support.
5. Uppföljning Optimering av lösningen genom regelbundna möten där vi följer hur era mötesrum används och om det finns behov av att förändra något tekniskt eller om vi behöver komplettera med utbildningsinsatser.

Tjänster

Projektering

Förstudie med nulägesanalys, enkätundersökningar och framtagande av tekniska ritningar underlättar för samtliga inblandade parter kan spara stora belopp.

Läs mer!

Installation

Hur högt skall en bildskärm sitta på väggen? Hur långa kablar klarar era datorer av? Går det att borra i väggen? 
När ni vill slippa tänka på dessa och liknande frågor så hör av er. Vi installerar all form av ljud och bildteknik i alla typer av lokaler. Det har vi gjort sedan starten 1992

Läs mer!

Service- & Supportavtal


Välj ett Service- & Supportavtal för er teknik för att säkra funktionen hos er konferensutrustning och se till att ni alltid har mötesrummen igång. Vi har schemalagda serviceintervall och däremellan kan ni kontakta oss om något oförutsett skulle inträffa. Allt till en fast månadskostnad.

Läs mer!

Livestreaming & Videodokumentation

När ni behöver ett helt team av erfaren personal för att livesända ert event eller bara komplettera er utrustning med personal eller teknik.

Läs mer!

Årsstämma Online

Behöver ni hjälp att planera och genomfört er årsstämma online? Vi har erfarenhet av vilka tekniska lösningar som fungerar. 

Läs mer!

Utbildning

Allt från teknisk utbildning av supportpersonal till utbildning i effektivare virtuella möten. Vi har lång erfarenhet av hur beteenden och teknik skall optimeras för att uppnå bästa resultat.

Läs mer!

Möteskultur

Lika kraftfullt som meningsfulla möten kring angelägna frågor kan vara, lika tröttsamt är det att gå på möten med otydlig agenda. Låt oss hjälpa er med att ta fram en mötespolicy. Spar tid både under möten men även inför att ni skall investera i ny teknik. 

Läs mer!

Kabelsanering

Skapa en dammfri och prydlig arbetsmiljö. Vi reder ut alla sorters trassel på era arbetsplatser och i era konferensrum

Läs mer!