+46 8 695 09 00
info@forecom.se

Tjänster

Professionell IT för mötesrum

TJÄNSTER

Bäst på mötesrum 
Försäljning & installation av ljud och bildlösningar 
Teknik,personal och molntjänst

Vi är inte bara en teknikleverantör, vi levererar alla typer av tjänster som gör att våra kunder kan dra full nytta av investeringen.

Kontakta oss!

Vårt Arbetsätt

Forecom arbetar enligt beprövade rutiner när vi levererar en komplett lösning. Målsättningen är att ni skall få en lösning där vi utgår ifrån er organisation och de arbetssätt som finns etablerade.


1. Identifiering Vi startar med en nulägesanalys av er tekniska miljö, genomgång av policydokument samt skickar ut en medarbetarenkät. Efter att vi analyserat den samlade bilden lämnar vi en rapport med våra slutsatser och rekommendationer.
2. Utformning Vi tar fram ett lösningsförslag som möter era behov utifrån den information vi samlat på oss. Allt vi föreslår utgår ifrån konkreta fakta om er verksamhet.
3. Utrullning När vi väl enats om en lösning så tar våra erfarna projektledare och tekniker över ansvaret för att tillsammans med er planera och genomföra installation av den tekniska lösningen samt utbildning av personal.
4. Underhåll & Service när leveransen är godkänd så tar vår service & supportavdelning över ansvaret för drift och underhåll samt supporten till era användare eller som 2nd line till er support.
5. Uppföljning Optimering av lösningen genom regelbundna möten där vi följer hur era mötesrum används och om det finns behov av att förändra något tekniskt eller om vi behöver komplettera med utbildningsinsatser.

Tjänster

Försäljning & installation av ljud och bildlösningar – Teknik, personal och molntjänst

Installation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!

Kabelsanering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!

Livestreaming & Videodokumentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!

Möteskultur

Lika kraftfullt som meningsfulla möten kring angelägna frågor kan vara, lika tröttsamt är det att gå på möten med
otydlig agenda. Resultatet av dessa möten är ofta en ökad frustration kring att inte kunna stänga viktiga ärenden, att
det adderas till nya punkter och listan bara blir längre.

Läs mer!

Quickchannel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!

Videxio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!

Serviceavtal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Läs mer!