Hållbarhet i mötesrum

Hållbarhet – Cirkulärt

Hur kan ni arbeta med hållbarhet även i mötesrummet?

Forecom erbjuder hållbara lösningar för hybridmöten och mötesrum genom att tillhandahålla återanvänd och cirkulär ljud,- och bildutrustning för hybridmöten, ja egentligen alla typer av lokaler och ytor där ni har behov av ljud,- och bildutrustning. När vi väljer leverantörer för nya produkter så granskar vi dessa noggrant utifrån hur de arbetar med hållbarhet.

Genom att välja dessa hållbara alternativ kan företaget bidra till att minska avfall och spara på resurser. Hållbarhet är viktigt för att säkerställa en bättre framtid för vår planet och det är därför viktigt att välja hållbara lösningar i alla aspekter av verksamheten. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att göra ert mötesrum mer hållbart. JAG VILL VETA MER

Hur går det till?

  1. Återanvänd er befintliga utrustning
Det lättaste sättet att återanvända befintlig utrustning i så stor utsträckning som möjligt när ni skall flytta, renovera eller uppdatera er teknik för att klara av kraven som ställs i ett hybridmöte. Vi har i alla år rekommenderat våra kunder att behålla de produkter som fortfarande har de funktioner som efterfrågas i en ny lösning.

  2. Komplettera ny utrustning med återanvänd

Inför ett projekt så kan vi köpa in återanvända produkter från våra samarbetspartners eller från kunder som skall uppgradera sin miljö. I kombination med nya produkter så hittar vi garanterat en lösning som passar era behov.

  3. Mötesrum som tjänst Teckna ett funktionshyresavtal istället för att betala för ett antal produkter som ni sen skall äga och ansvara över. Vi erbjuder både ny och återanvänd utrustning  paketerat som tjänst, inklusive Support & Serviceavtal. Vi garanterar en funktion.

Vi arbetar uteslutande med produkter av högsta kvalitet som vi med säkerhet vet håller under många år. Om en produkt ändå går sönder så har vi samarbete med serviceverkstäder som kan reparera produkterna i de fall som garantin gått ut. Går de inte att reparera så har vi nästan alltid tillgång till återanvänd ersättningsutrustning. Produkter som inte har ett värde i en ny installation ser vi till att återvinna och destruera hos våra samarbetspartners som innehar alla tillämpliga certifikat. Mötesrum, Hybridmötesrum som tjänst Ytterligare ett sätt att arbeta hållbart är faktiskt att inte äga utrustningen utan i stället hyra den. Vi blandar nytt och återanvänt i den utsträckning vi ser är möjligt och eftersom det är en funktion ni investerar i och inte produkter så är det vårt ansvar att den funktion ni beställt upprätthålls. Ni kan fritt välja andelen återanvänd utrustning. Berätta mer!
CIRKULÄR

Blir det kostnadseffektivt?

– Självklart! Trots att det uppstår andra typer av kostnader för återanvänd i form av hantering och logistik så vet vi med säkerhet att investering jämfört med nya produkter blir lägre. 

De Globala Målen

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Forecom stödjer självklart De Globala Målen genom att fokusera på delmål 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion. Vi kan påverka både kunder och leverantörer till att skapa en cirkulär ekonomi kring de produkter vi är experter på. Vår expertis är inte bunden till nytillverkade produkter utan vi hanterar även befintlig och återanvända produkter.