Hållbarhet i mötesrum

Hållbarhet – Cirkulärt

Hur kan ni arbeta med hållbarhet även i mötesrummet?

Forecom erbjuder hållbara lösningar för hybridmöten och mötesrum genom att tillhandahålla återanvänd och cirkulär ljud,- och bildutrustning för hybridmöten, ja egentligen alla typer av lokaler och ytor där ni har behov av ljud,- och bildutrustning. Vi väljer även leverantörer utifrån hur de arbetar med hållbarhet.

Genom att välja dessa hållbara alternativ kan företaget bidra till att minska avfall och spara på resurser. Hållbarhet är viktigt för att säkerställa en bättre framtid för vår planet och det är därför viktigt att välja hållbara lösningar i alla aspekter av verksamheten. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att göra ert mötesrum mer hållbart. JAG VILL VETA MER
CIRKULÄR

Blir det kostnadseffektivt?

– Självklart! Trots att det uppstår andra typer av kostnader för återanvänd i form av hantering och logistik så vet vi med säkerhet att investering jämfört med nya produkter blir lägre. 

På vilka sätt kan ni börja tänka hållbarhet även i mötesrum?

Vi har flera sätt som ni tillsammans med oss kan börja tänka hållbart. Det första steget är till exempel att återanvända befintlig utrustning i så stor utsträckning som möjligt när ni skall flytta, renovera eller uppdatera era mötesrum för att klara av kraven som ställs i ett hybridmöte. Vi har i alla år rekommenderat våra kunder att behålla de produkter som, trots sin ålder, fortfarande har de funktioner som efterfrågas i en ny lösning.

Vi arbetar uteslutande med produkter av högsta kvalitet som vi med säkerhet vet håller under många år. Om en produkt ändå går sönder så har vi samarbete med serviceverkstäder som kan reparera produkterna i de fall som garantin gått ut. Går de inte att reparera så har vi nästan alltid tillgång till återanvänd ersättningsutrustning. Produkter som inte har ett värde i en ny installation ser vi till att återvinna och destruera hos våra samarbetspartners som innehar alla tillämpliga certifikat. Mötesrum, Hybridmötesrum som tjänst Ytterligare ett sätt att arbeta hållbart är faktiskt att inte äga utrustningen utan i stället hyra den. Vi blandar nytt och återanvänt i den utsträckning vi ser är möjligt och eftersom det är en funktion ni investerar i och inte produkter så är det vårt ansvar att den funktion ni beställt upprätthålls. Ni kan fritt välja andelen återanvänd utrustning. Hör av er om ni vill boka ett möte och diskutera detta vidare!

De Globala Målen

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Forecom stödjer självklart De Globala Målen genom att fokusera på delmål 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion. Vi kan påverka både kunder och leverantörer till att skapa en cirkulär ekonomi kring de produkter vi är experter på. Vår expertis är inte bunden till nytillverkade produkter utan vi hanterar även befintlig och återanvända produkter. 

Kontakta oss
close slider