Zoom Rooms

Vi inreder ert Zoom Room

Dags att installera teknik i ert Zoom Room? Vi har erfarenheten och kunnandet att planera och installera teknik i Zoom Room. Vi servar och underhåller aller teknik som används i ert Zoom Room. Vi ser till att ni alltid har den senaste och bästa tekniken så att era Zoom möten kan hållas utan avbrott. Vi är Zoom Integrator partner vilket innebär att vi alltid har den senaste informationen och kunskapen om Zoom Room. När det kommer till av teknik kommer vi inte sälja på en massa med onödig utrustning och massa med krångliga produkter, tvärtom vi se till att ni har det bästa och den enklaste lösningen så att ni kan göra er jobb enkelt utan att massa teknik som krånglar. Vi har många års erfarenheter av teknik/presentationsteknik, vi nöjer inte bara med att leverera produkter, vi ser till att ni enkelt kan använda den helhetslösning som vi skapat tillsammans med er. En helhetspartner Vi lever upp till vår affärsidé genom att marknadsföra, sälja och installera kundanpassade applikationer innehållande avancerade och användarvänliga lösningar för möten, samarbeten, konferens och presentation och tar ansvar för hela värdekedjan hos Er som kund.

JAG VILL VETA MER!

Vi servar och underhåller all er teknik som används i ert Zoom Rooms

Öka nyttan med tekniken Med hjälp av rätt sorts tjänster före, under och efter mötet Vi är inte bara en teknikleverantör, vi levererar alla typer av tjänster som gör att våra kunder kan dra full nytta av sin teknikinvestering.

Allt från: Projektering – Upphandling- Installation – Programmering – Service och Underhåll – Utbildning – Finansiering Rätt AV teknik som fungerar skapar den förutsättningar trevligare möten och professionella presentationen. Av teknik ska vara och ha: Bra bild – Rent ljud – Videokonferens som fungerar smärtfritt – Telefonkonferens – Delning av information – Livestreaming Videomötestjänst såsom Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom