Cisco

Cisco Webex

Vi har erfarenheten och kunnandet att planera och installera Cisco We. Vi servar och underhåller all er teknik som använder Cisco. Vi ser till att ni alltid har den senaste och bästa tekniken så att era Cisco fungerar som de skall. Vi har över 10 års erfarenhet av Cisco, Lync, Skype och  Teams. Detta innebär att vi alltid har den senaste informationen och kunskapen om hur Cisco fungerar.
När det kommer till av teknik kommer vi inte sälja på en massa med onödig utrustning och massa med krångliga produkter, tvärtom vi se till att ni har det bästa och den enklaste lösningen så att ni kan göra er jobb enkelt utan att massa teknik som krånglar. Vi har många års erfarenheter av teknik/presentationsteknik, vi nöjer inte bara med att leverera produkter, vi ser till att ni enkelt kan använda den helhetslösning som vi tagit fram  tillsammans med er.

JAG VILL VETA MER!

En helhetspartner

Vi lever upp till vår affärsidé genom att marknadsföra, sälja och installera kundanpassade applikationer innehållande avancerade och användarvänliga lösningar för möten, samarbeten, konferens och presentation och tar ansvar för hela värdekedjan hos Er som kund Allt från:

* Projektering
* Upphandling
* Installation
* Programmering
* Service och Underhåll
* Utbildning
* Finansiering

* Bra bild
* Rent ljud
* Videokonferens som fungerar smärtfritt
* Telefonkonferens
* Delning av information
* Livestreaming