Forecom hjälper dig med hybrid möte

Öka nyttan med tekniken
med hjälp av rätt sorts tjänster
före, under och efter mötet

Hybrid möte. Hybridmöte är enligt många organisationer framtidens mötesform. Vi är inte bara en teknikleverantör, utan levererar alla typer av tjänster som gör att våra kunder kan dra full nytta av sin teknikinvestering.

hybrid möte

Hybrid möte. Hybridmöte är enligt många organisationer framtidens mötesform men vad är ett hybridmöte? Och hur fungerar det?
Ett hybridmöte är en blandvariant mellan ett digitalt och ett fysiskt möte, det vill säga ett möte med deltagare både på plats fysiskt men även uppkopplade digitalt. För att få ut så mycket som möjligt av ett hybridmöte behöver både den fysiska och den uppkopplade publiken kunna komma till tals på lika villkor. Det räcker alltså inte att ha ett fysiskt möte som samtidigt sänds ut digitalt. Det är viktigt att båda publikerna kan interagera med varandra i syfte att skapa ett hybrid möte..

Vi har arbetat med lösningar för hybridmöte i över 20 års tid då vi anser att en videokonferenslösning absolut skall leva upp till de krav som ett hybridmöte ställer.

Samtidigt har vi erfarenheten och kunnandet att planera och hjälpa dig med din videokonferens. Varpå en viktig parameter är att serva och underhåller all er teknik som används i en bästa videokonferens för att ni ska kunna arbeta enkelt & smidigt. Forecom ser till att ni alltid har den senaste och bästa tekniken så att er videokonferens fungerar som de skall. Till en början när det kommer till av teknik kommer vi inte sälja på en massa med onödig utrustning och massa med krångliga produkter, tvärtom vi se till att ni har det bästa och den enklaste lösningen så att ni kan göra er jobb enkelt utan att massa teknik som krånglar. Vi har många års erfarenheter av teknik/presentationsteknik i syfte att inte bara leverera produkter. Utan vi ser till att ni enkelt kan använda den helhetslösning som vi skapat tillsammans med er.

En helhetspartner – Hybrid möte

Att arbeta lika mycket med användarbeteenden som med den tekniska strukturen när vi hjälper våra kunder att lyckas är ett lyckat koncept & en bra framgångs saga. Tekniska lösningar i all ära men för att lyckas få ut det mesta ur en investering så krävs det att man arbetar systematiskt när arbetssätt och rutiner förändras. Vi lever upp till vår affärsidé genom att marknadsföra i sytfe att sälja och installera kundanpassade applikationer innehållande avancerade och användarvänliga lösningar för möten, samarbeten, konferens och presentation och tar ansvar för hela värdekedjan hos Er som kund Allt från:

 • Projektering
 • Upphandling
 • Installation
 • Programmering
 • Service och Underhåll
 • Utbildning
 • Finansiering

För att sammanfatta så tänker vi att rätt AV teknik som fungerar skapar den förutsättningar trevligare möten och professionella presentationen. Av teknik ska vara och ha följande i sytafe att funger smidigt:

 • Bra bild
 • Rent ljud
 • Videokonferens som fungerar smärtfritt
 • Telefonkonferens
 • Delning av information
 • Livestreaming

Videomötestjänst såsom Microsoft TeamsCisco WebexZoom

Vi träffar gärna dig för att prata om era visioner och utmaningar, stora som små.
Hör av er eller fyll i formuläret här så hör vi av oss.