Smartboard

Smartboard/Interaktiv witheboard

En smartboard, eller en interaktiv skrivtavla som den även kallas, är en smart, interaktiv lösning som hjälper företag att effektivisera, tydliggöra och konkretisera sina möten och presentationer.
Öka effektiviteten med en smartboard. I ett team, vid en presentation, är det lätt att gruppen tappar fokus om det är för många deltagare med för många olika tankar och idéer. För att mötet ska bli så effektivt och givande som möjligt rekommenderar vi på Forecom i Stockholm att investera i en smartboard. Den låter dig dela komplex information interaktivt då den kombinerar enkelheten i en whiteboard med kraften av en dator.

JAG VILL VETA MER!

Öka effektiviteten med en smartboard/Interaktiv whiteboard

Det finns många fördelar med en smartboard:
Tillgängliga resurser: Använd välbekanta program så som Office-paketet, webbsidor, bildfiler och multimedia där flera filer/program kan visas samtidigt, oavsett avstånd.
Digitala anteckningar: anteckna på tavlan och märk upp dokumentet i mötesrummet så att medlemmarna som inte är på plats inte bara kan se utan också svara med egna anteckningar.

E-post: Skriv ut eller skicka e-post direkt från tavlan.

Engagerade möten: Förena arbetsgrupper från flera platser och håll alla deltagare engagerade.

Ökad effektivitet: Lägre kostnader och effektivare projekt.

Fråga oss om Smartboards med integrerad Lyncfunktionalitet.

Smartboard för: Smartboard skola – Smartboard förskola – Smartboard konferens – Smartboard för möten