Projektering

Vi är med er hela vägen

Ju tidigare vi är med, desto effektivare genomförs era AV-projekt

Nulägesanalys

Vi hjälper er att ta fram beslutsunderlag inför en ombyggnation eller flytt med hjälp av analys av både teknik och beteenden

Ritningsgranskning

Utifrån de krav som ställs så kan vi granska ritningar och komma med förslag på kompletteringar. På så vis slipper ni dyra kompletteringsarbeten i projektets slutskede.

Design och funktion

Vilka krav på design ni än har så har vi lösningar som smälter in i den miljö som ni vill skapa. Utan att för den del sänka krav på funktion.

Akustik

Vi är med och ger råd och stöd hur en lokal som skall utrustas med ljudteknik skall förberedas för bästa möjliga ljud med fokus på arbetsmiljö.