Möteskultur

MÖTESKULTUR

Outnyttjad potential
i samband med möten?

Lika kraftfullt som meningsfulla möten kring angelägna frågor kan vara, lika tröttsamt är det att gå på möten med otydlig agenda. Resultatet av dessa möten är ofta en ökad frustration kring att inte kunna stänga viktiga ärenden, att det adderas till nya punkter och listan bara blir längre. Om tekniken i mötesrummen inte är anpassad efter arbetssättet ökar på denna frustration.
Potentialen ligger i att kunna utnyttja den kollektiva intelligensen kopplat till vad som krävs för att man med kvalité och högt tempo kan utföra sitt bidrag till den gemensamma företagsvisionen.
Det handlar inte om ”one size fits all” utan om att göra en nulägesanalys kring er mötessituation och vad som behövs för att ni ska möta de behov av kommunikation som finns i organisationen. 

VILL DU VETA MER?

Vår process för att hjälpa er är stegen nedan:

1. Ett första möte för att tillsammans utforskar vad som är en effektiv möteskultur. Målet med samtalet är att identifiera vad ni önskar få input från medarbetarna.

2. Vi skapar en enkät utifrån er input på mötet som först skickas ut till några nyckelpersoner för feedback kring frågorna.

3. När vi känner oss säkra på att enkäten kartlägger det ni önskar svar på skickas den ut till alla medarbetare för en bred datainsamling.

4. Workshop för att utforska vad som skulle skapa mer meningsfulla möten som bidrar till att verksamhetsmål uppnås.

5. Dokumentation från workshop kan användas som underlag till ny mötespolicy, samt eventuell kravspecifikation för inköp av ny mötesinfrastruktur.

Kontakta oss