Sara Json Lindmark

Sara Json Lindmark

senior Affärsutvecklare, Luleå Science Park

Sara Json Lindmark har doktorandstudier inom konst-och bildvetenskap inom ämnet svenska moderedaktörers design och managementstrategier, som innebar fältstudier i Paris, Rom och New York. Sara har arbetat med Strukturfondsprojektet Designlaband med målet att lyfta unga kreatörer och win-win case med företag/organisationer skapades och blev Sveriges bästa EU-projekt 2014. I egenskap av publik chef på Norrbottens museum skapades slogan ”Museum för alla” och målet –”ett museum med aktivt deltagande publik” uppfylldes via ett spektrum av utställningar, pedagogiska program och ett kafé för ungdomar. I dagens roll som senior affärsutvecklare på Luleå Science Park är uppdraget att innovera platsen och koppla samman parken med Luleå Tekniska universitet och omvärlden.

Kontakta oss
close slider