Peter Aronsson

Peter Aronsson

rektor, Linnéuniversitetet

Peter Aronsson arbetar med kunskapsbildning för en hållbar samhällsutveckling. Förmågan att synliggöra och skapa sammanhang kring och med kultur har studerats på både lokal, regional, nationell och global nivå. Peter är professor i historia med inriktning på kulturarv och historiebruk och är idag rektor för Linnéuniversitetet.

Kontakta oss
close slider