Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

projektledare, Tillväxtverket

Pernilla Nordström är projektledare på Tillväxtverket med inriktning destinations-/platsutveckling och kulturturism, bland annat med ansvar för projekten Hållbar produktutveckling, Stärka världsarv och Hembygdsturism. Pernilla har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor och samverkan i fältet kultur-natur-regional utveckling- fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och i olika kommuner. Hon tror på sektorsövergripande arbete och får energi av att bidra till nya kontaktytor – mellan samhällsfrågor, aktörer, nivåer.

Kontakta oss
close slider