Patrik Sällström

Patrik Sällström

avdelningchef, TVV

Som chef, ledare och strateg har Patrik mer än 20 års erfarenhet av regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling på både nationell och regional nivå.