Max Jakobsson

Max Jakobsson

fil.dr., Örebro universitet

Max Jakobsson är fil.dr. i kulturgeografi. Hans forskning handlar bland annat om utveckling i regioner och på platser utanför storstäder och tillväxtregioner och hans avhandling handlar om sysselsättningsförändringar inom upplevelseindustrin och dess betydelse för regional och lokal identitet i Bergslagen. Max föreläser om kulturnäringar, kulturarv och upplevelseindustri som faktorer för lokal och regional utveckling. På detta tema har han publicerat studier i rapporter och antologier. Vid sidan om har Max även ägnat sig åt utbildningsfrågor och forskning som handlar om samverkan mellan akademi och praktik.

Kontakta oss
close slider