Mats Granér

Mats Granér

direktör, myndigheten för kulturanalys

Mats Granér har en bakgrund som forskare i nationalekonomi, Näringsdepartementet och arbetsmarknadsanalys på dåvarande Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Mats har många år som analyschef inom regional utveckling på Västra Götalandsregionen. I ansvarsområdet ingick bland annat analys och utvärdering av den regionala kulturpolitiken. Sedan mars i år är Mats myndighetschef på Kulturanalys

Kontakta oss
close slider