Lisa Lundin

Lisa Lundin

regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Lisa Lundin är statsvetare som under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Västra Götalandsregionen med en bredd av frågor men där landsbygdsutveckling och socialt entreprenörskap utgjort en röd tråd. Lisa är ansvarig för området kulturella och kreativa näringar och besöksnäring på förvaltningen för kulturutveckling.

Kontakta oss
close slider