Karin Nilsson

Karin Nilsson

verksamhetschef och biträdande överintendent, ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design

Karin Nilsson är verksamhetschef och biträdande överintendent på ArkDes. Hon har 20 års erfarenhet av museer och digitalisering, som verksamhetsutvecklare på Riksantivarieämbetet, chef för det framgångsrika digitaliseringsarbetet på Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och som avdelningschef med ansvar för bland annat digitalisering på Statens historiska museer. Karin har varit ordförande i centralmuseernas samarbetsråd och representerat museerna i arbetet kring Digisam. Hennes arbete har uppmärksammats internationellt, fått pris av American Alliance of Museums och hon föreläser återkommande nationellt och internationellt.

Kontakta oss
close slider