Joakim Malmström

Joakim Malmström

riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Joakim Malmström tillträdde som riksantikvarie och chef för myndigheten Riksantikvarieämbetet i april 2021. Joakim har god erfarenhet av att arbeta med musei-, kulturarvs-, och forskningsfrågor i ledande positioner inom statsförvaltningen och har inom ramen för sina anställningar innehaft ett antal förtroendeuppdrag inom universitets- och högskolevärlden, liksom inom kulturarvssektorn, bland annat som ordförande för centralmuseernas samarbetsråd. Karriären har bland annat varit universitetsdirektör på Stockholms universitet och 2017 blev han landets yngsta myndighetschef då han av regeringen utnämndes till överintendent vid och chef för Naturhistoriska riksmuseet. Joakim har disputerat i historia vid Uppsala universitet med avhandlingen Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca 1650-1900.

Kontakta oss
close slider