Jan Sandred

Jan Sandred

programledare, Vinnova

Jan Sandred är ansvarig inom området tjänsteinnovation och konst- och kulturföretag (KKN) på Vinnova. Tidigare gästforskare inom media vid Stanford University i USA. Expert inom “Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society” i Horizon Europe och genomförandet av Digital Single Market -direktivet i Sverige. Ledamot i STIMs valberedning.

Kontakta oss
close slider