Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf

generaldirektör, Tillväxtverket

Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket sedan 2013. Hon har tidigare arbetat på Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Gunilla är utbildad civilekonom och kommer från Ronneby i Blekinge. Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det görs genom att stärka företag och regioner genom kunskap, nätverk och finansiering.

Kontakta oss
close slider