Friedrike Roedenbeck

Friedrike Roedenbeck

kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Friedrike Roedenbeck är kanslichef för Nämnden för hemslöjdsfrågor, en kulturarvsmyndighet med uppdrag att främja slöjd och hantverk i hela landet. Friedrike är utbildad socionom med samhällsplanerarinriktning samt hemslöjdskonsulent och var tidigare verkställande direktör för Iris Hantverk, Synskadades Riksförbunds hantverksproduktionsbolag.

Kontakta oss
close slider