Francisca Herodes

Francisca Herodes

Moderator

Francisca Herodes är moderator och strateg för Riksantikvarieämbetet i frågor som rör kulturmiljö och kulturarv kopplat till regional och lokal utveckling. Francisca har över 25-års erfarenhet från olika typer av utrednings-, process och ledningsroller med fokus på regional utveckling, från både konsultbranschen och som anställd i politiskt styrda organisationer på lokal, regional, nationell och EU/internationell nivå och för civilsamhället. Rollerna har ofta hanterat skärningspunkten av olika intressen och aktörer interregionalt eller i flernivåsystemet med fokus på regionala utvecklingsfrågor, styrning, platsutveckling, samhällsplanering, kulturarv och förutsättning för främjande inom flertalet sektorer. Francisca har en forskarbakgrund i statsvetenskap om regioner i EU och driver rådgivningsbyrån Franly Advisory AB.

Kontakta oss
close slider