Daniel Forsman

Daniel Forsman

stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek

Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm, som är Sveriges största biblioteksorganisation med verksamhet på ett femtiotal platser, inklusive uppdragsverksamhet inom kriminalvård, sjukhus och äldrevård. Daniel har en bakgrund som bibliotekschef på Chalmers tekniska högskola och prefekt för institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande. Han har genomgående arbetat med att introducera nya arbetssätt och tjänster med utgångspunkt i förändrade kommunikationsvanor, användarnas drivkrafter och behov.

Kontakta oss
close slider