Björn Ohlén

Björn Ohlén

utvecklare, Västra Götalandsregionen

Björn Ohlén är bebyggelseantikvarie och har de senaste tolv åren fokuserat på hur kultur och kulturarv kan bidra till regional utveckling. Björn har till exempel projektlett regionala och europeiska projekt inom platsutveckling och hållbar besöksnäring.

Kontakta oss
close slider