Amanda Lind

Amanda Lind

Kultur- och demokratiminister

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.