Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen

Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen

Home / Privat: Kreativ Omstart / Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen

Presentation av studie från Örebro universitet, om förändringar på 31 orter i Bergslagen. I fokus står de orter som varit föremål för Bergslagssatsningen Kultur och Turism 2007–2018, så kallade Bergslagshistoriska centra. I presentationen ges dels en bild av utvecklingen inom kultur- och turismnäringarna, dels en övergripande bild av utvecklingen på orterna i termer av befolkningsförändring, jobb, pendling, nya företag, och offentlig/privat service.