Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland

Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland

Home / Privat: Kreativ Omstart / Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland

Lärdomar och erfarenehter om hur hantverk och industri kan dra nytta av varandra baserat på följande initiativ: Förstudie om ”Förutsättningar för ullfiber baserad industri på Gotland”, ”Gotland Grey – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull från Gotland” och satsningen ”Baltic Wool Conference 2020”.