Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i Världsarvet Laponi

Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i Världsarvet Laponi

Home / Privat: Kreativ Omstart / Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i Världsarvet Laponi

Lennart Pittja berättar om hur han etablerat en samisk reseanledning för internationella gäster mitt i naturen. Att visa och berätta om naturen och det samiska livet bortom stereotyper om hur samisk kultur brukar framställas. Hur utveckla en verksamhet som tar stor hänsyn till den samiska markanvändningen i området och till naturen.