Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland

Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland

Home / Privat: Kreativ Omstart / Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland

All regional utveckling kräver tvärsektoriell samverkan och flernivåsamverkan. Den måste utgå från de unika förutsättningar och de  resurser som finns på platsen – dess kulturarv. I Västra Götaland arbetar man över sektorsgränserna för att stärka platsers utveckling.