Levande bilder – Levande stad

Levande bilder – Levande stad

Home / Privat: Kreativ Omstart / Levande bilder – Levande stad

Presentation av erfarenheter och lärdomar från projektet Smart Kreativ Stad – om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet. Utifrån ett rikt visuellt material förmedlas hur film och rörlig bild kan göras tillgängligt för fler i det offentliga rummet och om förtjänsterna med detta.