Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin

Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin

Home / Privat: Kreativ Omstart / Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin

Frågor som detta inslag kommer att ta upp är: Vad vet vi om kulturens bidrag till samhällsekonomin? Varför är denna kunskap viktig? Hur kan vi få bättre statistik och kunskap om kulturens bidrag till ekonomi och sysselsättning?