Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling

Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling

Home / Privat: Kreativ Omstart / Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling

Tillväxtverket genomför sedan tio år satsningar för att främja hållbar destinationsutveckling och utveckla nya erbjudanden och produkter för nationella och internationella besökare. Naturen, kulturarvet och landskapet har haft centrala roller i samtliga projekt, både som besöksanledningar och tillgångar i en hållbar turismutveckling. Utifrån exempel och med särskilt fokus på det nyligen avslutade projektet Stärka världsarv, delas efarenheter och reflektioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer – och inte minst hur en konstruktiv samverkan kan utformas i praktiken.