Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektorn

Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektorn

Home / Privat: Kreativ Omstart / Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektorn

Med utgångspunkt i att det offentligas resurser är begränsade förs detta panelsamtal omkring möjligheterna för kultursektorn att attrahera kapital även från andra källor. Vilka möjligheter och svårigheter finns det med detta och hur bör vi rigga stödet från regionala aktörer för att underlätta kapitalanskaffning även hos kulturaktörer?