Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet!

Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet!

Home / Privat: Kreativ Omstart / Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet!

Digitaliseringen är i högsta grad på allas läppar och det satsas mycket av både tid och pengar på insatser. Samtidigt är det svårt att uppnå både samordning, långsiktighet och effektiv användning av resurser vilket bland annat DIGGs uppföljning av de statliga myndigheternas digitalisering från 2020 visar. Med utgångspunkt i två konkreta exempel på lyckade insatser med långsiktig bärighet för vi ett samtal om hur digitaliseringens möjligheter skall utgå ifrån högsta ledningen, genomsyra hela verksamheten och uppfylla dess mål samt framförallt – inte bli ett separat spår som skall lösas av en IT-avdelning.