Från kris till kraft, Återstart och Utveckling

Från kris till kraft, Återstart och Utveckling

Home / Privat: Kreativ Omstart / Från kris till kraft, Återstart och Utveckling

Pandemin har slagit hårt mot kulturlivet. Dess konsekvenser och utbredda osäkerhet har satt kulturens hela ekosystem i rubbning. Vad behövs för att kultursektorn ska återhämta sig och utvecklas efter krisen? Utredningen Återstart för kulturen har intervjuat stora delar av Sveriges kulturliv och arbetat fram förslag för ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.