EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus

EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus

Home / Privat: Kreativ Omstart / EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus

Tillväxtverket har flera uppdrag och ansvarsområden när det gäller regional utvecklingspolitik och landsbygdsutveckling där kultur och kulturarv spelar en viktig roll. Vad ser Tillväxtverket för roll och möjlighet för aktörer och myndigheter inom kultursektorn att bli en drivkraft för regional utveckling? Hur ser till exempel erfarenheter och möjligheter ut när det gäller strukturfondsarbetet?