Tooltips

Glossary Category:

Discovery Tour, History through Story

Discovery Tour is an immersive past videogame series with the mission to foster learning and promote history. After visiting Ancient Egypt and Ancient Greece, the latest installment of the franchise is set upon the amazing Viking Age. During this session, Maxime will explain how it has become a very powerful tool for families, schools and…
Read more

EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus

Tillväxtverket har flera uppdrag och ansvarsområden när det gäller regional utvecklingspolitik och landsbygdsutveckling där kultur och kulturarv spelar en viktig roll. Vad ser Tillväxtverket för roll och möjlighet för aktörer och myndigheter inom kultursektorn att bli en drivkraft för regional utveckling? Hur ser till exempel erfarenheter och möjligheter ut när det gäller strukturfondsarbetet?

Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i Världsarvet Laponi

Lennart Pittja berättar om hur han etablerat en samisk reseanledning för internationella gäster mitt i naturen. Att visa och berätta om naturen och det samiska livet bortom stereotyper om hur samisk kultur brukar framställas. Hur utveckla en verksamhet som tar stor hänsyn till den samiska markanvändningen i området och till naturen.

Från kris till kraft, Återstart och Utveckling

Pandemin har slagit hårt mot kulturlivet. Dess konsekvenser och utbredda osäkerhet har satt kulturens hela ekosystem i rubbning. Vad behövs för att kultursektorn ska återhämta sig och utvecklas efter krisen? Utredningen Återstart för kulturen har intervjuat stora delar av Sveriges kulturliv och arbetat fram förslag för ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar…
Read more

Heritage-based urban development

International Organisations like UN-Habitat, or the European Commission published policies and programmes where heritage has been put at the centre of urban development. There exist a range of best practice examples and models from specific environments, but they cannot be applied everywhere. The transfer of successful examples from their specific context to another context often…
Read more

Innovation är ett tänkesätt

Innovation är inget som gör ont när man tappar det på tårna. Innovation är inget för en speciell avdelning. Innovation är att leva med förändring – och vara bekväm med det.

Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling

Tillväxtverket genomför sedan tio år satsningar för att främja hållbar destinationsutveckling och utveckla nya erbjudanden och produkter för nationella och internationella besökare. Naturen, kulturarvet och landskapet har haft centrala roller i samtliga projekt, både som besöksanledningar och tillgångar i en hållbar turismutveckling. Utifrån exempel och med särskilt fokus på det nyligen avslutade projektet Stärka världsarv,…
Read more

Kulturen, en kraft för hållbar utveckling

Mer information kommer inom kort.

Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin

Frågor som detta inslag kommer att ta upp är: Vad vet vi om kulturens bidrag till samhällsekonomin? Varför är denna kunskap viktig? Hur kan vi få bättre statistik och kunskap om kulturens bidrag till ekonomi och sysselsättning?

Levande bilder – Levande stad

Presentation av erfarenheter och lärdomar från projektet Smart Kreativ Stad – om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet. Utifrån ett rikt visuellt material förmedlas hur film och rörlig bild kan göras tillgängligt för fler i det offentliga rummet och om förtjänsterna med detta.